Privacy Statement Harba Lorifa

Inleiding

Harba Lorifa Bosherberg & Hostel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement  zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Harba Lorifa verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

 

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van uw computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

 

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Harba Lorifa en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

 

Nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over onze diensten, delen wij nieuwe ontwikkelingen en acties. Uw  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie én u hiervoor aan ons toestemming heeft gegeven. In de nieuwsbrief bevindt zich een link, waarmee u zich altijd kunt afmelden. Onze nieuwsbriefadressenbestand wordt niet aan derden verstrekt.

 

Verwerking Persoonsgegevens
Harba Lorifa behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Harba Lorifa verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op onze nieuwsbrief of wanneer u een dienst van ons afneemt ten behoeve van overnachting(en), een vergadering, een feest of een workshop of wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen of activiteiten. Wij bewaren alleen die gegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren en een behoorlijke administratie te kunnen hanteren. Bij online boekingen kunt u aangeven of wel of niet akkoord gaat met het feit dat wij uw gegevens in ons reserveringssysteem noteren. Bij (groeps)reserveringen kunt u op het reserveringsformulier aangeven of u hiermee wel of niet akkoord gaat. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail of een brief te sturen naar info@harbalorifa.nl of Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20, 5552 BG Valkenswaard. Harba Lorifa verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hiervoor een wettelijke noodzaak is.

 

Cookies
De website Harba Lorifa maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Harba Lorifa beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Harba Lorifa na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Harba Lorifa gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Harba Lorifa website en hun functionaliteit.


Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram en Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

 

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Harba Lorifa inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Harba Lorifa de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Harba Lorifa kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

 

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Harba Lorifa cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Harba Lorifa website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

 

Twitter:
Harba Lorifa Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Harba Lorifa website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.